Info


affiche bouwfuif

Bouwfuif is een fuif die georganiseerd wordt door de Chiro, KSA en VKSJ van de gemeente Wevelgem.

Een jeugdbeweging draaiend houden brengt nogal wat kosten met zich mee. Gebouwen,
gas- en elektriciteitsrekeningen, herstellingen, enz. moeten betaald worden.

Vroeger werd er geld opgehaald door middel van papierslagen. Al snel werd duidelijk dat dit
opgebrachte geld niet voldoende was. De accomodatie die de "koer" bood, was immers
niet meer optimaal voor 4 goeddraaiende jeugdbewegingen. Er moest dus bijgebouwd
worden. En dit bracht grote kosten met zich mee...

Er werd besloten om geld in te zamelen via een fuif om te kosten te financieren. De fuif
vond oorspronkelijk plaats in JC Ten Goudberge. Maar door het steeds groter
wordende bezoekersaantal werd geopteerd om de fuif te laten plaatsvinden in de
Porseleinhallen. Deze locatie is ruim genoeg om iedereen een plaatsje te geven op de
dansvloer.

Hopelijk mogen we ook jou verwerkomen op Bouwfuif 16!
Tot dan!